Καλώς ήρθατε

Ειδικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο
Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Αθηνών